Aleppo boy, 2017
92 cm x 73 cm, Oil on canvas

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.