Salva Kiir, 2017
60 cm x 55 cm, Oil on canvas

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.